Học sinh Lưu Xuân Đức giành giải nhất cuộc Thi cán bộ đoàn giỏi năm 2014


Nguồn: thptsongcong.thainguyen.edu.vn

Liên hệ

Trường THPT Sông Công, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên
Địa chỉ : Phường Thắng Lợi, Sông Công, Thái Nguyên
Điện thoại : 02083862653
Fax :02083862653
E-mail : c3songcong@thainguyen.edu.vn