THÔNG BÁO Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Sông Công, lịch tập trung học sinh, trả hồ sơ học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 Năm học 2022-2023

Liên hệ

Trường THPT Sông Công, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên
Địa chỉ : Phường Thắng Lợi, Sông Công, Thái Nguyên
Điện thoại : 02083862653
Fax :02083862653
E-mail : c3songcong@thainguyen.edu.vn