TT 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV: Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông Công lập
Tin đọc nhiều
Liên kết website

Liên hệ

Trường THPT Sông Công, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên
Địa chỉ : Phường Thắng Lợi, Sông Công, Thái Nguyên
Điện thoại : 02083862653
Fax :02083862653
E-mail : c3songcong@thainguyen.edu.vn