Ngày ban hành:
20/11/2014
Ngày hiệu lực:
20/11/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/10/2009
Ngày hiệu lực:
21/10/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/12/2011
Ngày hiệu lực:
30/12/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/01/2016
Ngày hiệu lực:
01/01/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/03/2015
Ngày hiệu lực:
10/03/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Liên hệ

Trường THPT Sông Công, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên
Địa chỉ : Phường Thắng Lợi, Sông Công, Thái Nguyên
Điện thoại : 02083862653
Fax :02083862653
E-mail : c3songcong@thainguyen.edu.vn