Ngày ban hành:
08/04/2022
Ngày hiệu lực:
08/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/04/2022
Ngày hiệu lực:
08/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/03/2022
Ngày hiệu lực:
15/03/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/02/2022
Ngày hiệu lực:
09/02/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/12/2021
Ngày hiệu lực:
25/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo về việc cho học sinh đi học trực tiếp trở lại từ ngày 15/11/2021. Để đảm bảo trường học an toàn trước Covid khi đi học trở lại, đề nghị các đ/c CBGV và NV nhà trường thực hiện nghiêm các nội dung trong thông báo. Các đ/c GVCN phối hợp với phụ huynh quán triệt tới học sinh thực hiện tốt các nội dung trong thông báo.

Ngày ban hành:
13/11/2021
Ngày hiệu lực:
13/11/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Trường THPT Sông Công thông báo học sinh, giáo viên liên quan đến dịch bệnh covid – 19.
Qua rà soát đến 8h ngày 08/11/2021 nhà trường có 01 học sinh là F1, không có học sinh diện F0,
không có giáo viên diện F0 hoặc F1. Nội dung cụ thể có trong file đính kèm.
 

Ngày ban hành:
08/11/2021
Ngày hiệu lực:
08/11/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Liên hệ

Trường THPT Sông Công, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên
Địa chỉ : Phường Thắng Lợi, Sông Công, Thái Nguyên
Điện thoại : 02083862653
Fax :02083862653
E-mail : c3songcong@thainguyen.edu.vn