LỚP 12 - MÔN NGỮ VĂN - HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIỆT BẮC (TỐ HỮU) - TIẾT 1

Video liên quan

Liên hệ

Trường THPT Sông Công, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên
Địa chỉ : Phường Thắng Lợi, Sông Công, Thái Nguyên
Điện thoại : 02083862653
Fax :02083862653
E-mail : c3songcong@thainguyen.edu.vn