Tập huấn dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Nằm trong lộ trình đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở các trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trên tinh thần Nghị quyết 29 - NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và

Nằm trong lộ trình đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở các trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trên tinh thần Nghị quyết 29 - NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Năm học mới 2014-2015 tổ Vật lý – Thể dục – QPAN trường THPT Sông Công đã nghiêm túc tổ chức tập huấn trong 04 ngày (18/08 đến 23/08/2014) tới 15 đồng chí giáo viên  trong tổ về việc dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Đồng chí Trịnh Thị Nhung giáo viên môn Vật lý, đồng chí Phùng Thị Thủy giáo viên môn Thể dục  đọc báo cáo về việc đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực của học sinh. Đây là những khâu rất quan trọng trong quá trình dạy học và giáo dục. Bộ GD&ĐT đã có nhiều giải pháp nhằm cải tiến kiểm tra, đánh giá, bước đầu đã có chuyển biến tích cực, song kết quả đạt được vẫn còn hạn chế, chưa hướng đến đánh giá năng lực HS. Bản báo cáo đề cập đến đổi mới KTĐG của một số nước trên thế giới và Việt Nam, đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng KTĐG, góp phần nâng cao chất lượng cho dạy và học của các trường ta hiện nay.

Cả tổ đã trao đổi, thảo luận và cùng thống nhất cao thực hiện theo văn bản chỉ đạo. Việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 29-NQ/TƯ với mục tiêu thay đổi phương pháp dạy học, từ truyền đạt kiến thức sang tổ chức hướng dẫn, định hướng phát triển năng lực nhận thức học sinh, đang đặt ra thách thức lớn đối với đội ngũ giáo viên ở trường phổ thông. Theo Đề án Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục: dạy học tích hợp là định hướng về nội dung và phương pháp dạy học, trong đó giáo viên tổ chức, hướng dẫn để học sinh biết huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập; thông qua đó hình thành những kiến thức, kỹ năng mới; phát triển được những năng lực cần thiết, nhất là năng lực giải quyết vấn đề trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống. Tích hợp là tư tưởng, là nguyên tắc, là quan điểm hiện đại trong giáo dục. Quan điểm tích hợp đã trở thành xu thế trong việc xác định nội dung dạy học trong nhà trường phổ thông và trong xây dựng chương trình môn học ở nhiều nước trên thế giới. Quan điểm tích hợp được xây dựng trên cơ sở những quan niệm tích cực về quá trình học tập và quá trình dạy học.Trong số các môn học ở trường phổ thông, Vật lý, Hoá học, Sinh học là ba môn học có nhiều nội dung liên môn, xuyên môn. Cả ba môn đều thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên. Việc tích hợp một số nội dung liên môn của ba môn học này thành các chủ đề dạy học tự chọn là dễ dàng thực hiện được, và người giáo viên dạy một trong ba môn nếu được đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên đều có thể dạy được các chuyên đề tự chọn thuộc lĩnh vực này.

Cũng trong buổi tập huấn, cả tổ đều thống nhất,   để việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập được khách quan và đủ độ tin cậy cần thực hiện đúng quy trình đánh giá cũng như quy trình soạn đề kiểm tra về kiến thức. Quy trình được thực hiện theo 6 bước:

                               Bước 1: Xác định mục tiêu kiểm tra

                               Bước 2: Xác định hình thức đề kiểm tra

                              Bước 3: Xây dựng ma trận đề kiểm tra

-          Bước 4: Viết đề kiểm tra từ ma trận

-          Bước 5: Xây dựng hướng dẫn chấm và biểu điểm

-          Bước 6: Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra

Đứng trước những yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục phổ thông sau 2015 và thực trạng dạy và học của nhà trường đồng chí Bùi Thị Thu Hường - tổ trưởng tổ Vật Lý, Thể dục, QPAN đã quán triệt tinh thần thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên. Nhắc nhở các giáo viên cần  tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục. Chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.  Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường. Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 297
Hôm qua : 391
Tháng 12 : 3.064
Năm 2022 : 1.018.016

Liên hệ

Trường THPT Sông Công, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên
Địa chỉ : Phường Thắng Lợi, Sông Công, Thái Nguyên
Điện thoại : 02083862653
Fax :02083862653
E-mail : c3songcong@thainguyen.edu.vn