TRIỂN KHAI HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Ngày 15/8/2022, trường THPT Sông Công đã tổ chức Hội nghị triển khai, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

Toàn cảnh buổi học tập Nghị quyết

   Trong buổi học, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đã được nghe đồng chí Tạ Quang Thuỳ - Ban Tuyên giáo Thành uỷ  truyền đạt các chuyên đề của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đồng chí Tạ Quang Thuỳ - Ban Tuyên giáo Thành uỷ  truyền đạt

các chuyên đề của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

       Qua mỗi chuyên đề của Nghị quyết, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã nắm vững hơn nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, từ đó vận dụng các mục tiêu quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp và tuyên truyền sâu rộng tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

      Trên cơ sở các nội dung đã được nghiên cứu, học tập, trong thời gian tới trường THPT Sông Công sẽ  tiếp tục chỉ đạo các tổ Công đoàn, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả trên tinh thần xây dựng một môi trường giáo dục đoàn kết, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

                             Một số hình ảnh ghi lại

Tác giả: Phạm Thị Cẩm Anh
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 42
Hôm qua : 476
Tháng 12 : 3.285
Năm 2022 : 1.018.237

Liên hệ

Trường THPT Sông Công, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên
Địa chỉ : Phường Thắng Lợi, Sông Công, Thái Nguyên
Điện thoại : 02083862653
Fax :02083862653
E-mail : c3songcong@thainguyen.edu.vn